Ny/Redigere Arbeidsordre

Fra denne siden kan du legge inn en ny Arbeidsordre eller redigere en eller flere. Vi differensierer mellom 2 typer Komponent Jobber (Arbeidsordrer): Korrektiv og Periodisk.

    A) KORREKTIV JOBB er en engangs jobb basert på behov etter utstyrs sjekk.

    B) PERIODISK JOBB er en jobb som gjentar seg etter et gitt tidsintervall.

    Forskjellen ved registrering er at på en KORREKTIV JOBB fører du ikke på noen frekvens fordi det er en engangs jobb. Ved å aktivere knappen Komponent Liste mottar du en liste over alle komponent betegnelsene om bord i MMU Utstein.