NYE DATA

Fra denne siden kan du konfigurere nye data for Nyheter, Arrangementer og Kunngjøringer. Siden dette er nye data på eksisterende sider, er det å anbefale at du øver deg litt i forkant på en ny testside som du lager. Benytt knappen Ny Testside under for aktivering av ny testside og start overskriften med Test og valgfritt kort tekst etter dette. Da forrykker du ikke noe av det eksisterende innholdet.

Ta en titt på fabrikantens Supportside når det gjelder programmering av sider.

Aktiver den applikasjonen du ønsker og lage nye data i fra en av de 3 knappene under.