Om oss i Rogaland

Region Rogaland forsøker å holde en månedlig samling i Stavangerområdet, som regel siste lørdags ettermiddag i måneden med unntak av i juni, juli og desember. Dette er en (høyst) sosial sammenkomst, et “lavterskeltilbud”, hvor man kan delta uansett grad eller alder. Til nå har vi hovedsakelig vært  på “Lun Aften” (med trubadur, quiz, litt tapas inkludert og selvvalgt drikke på egen regning). Dette skjer på Garman innerst i Vågen. 

For å kunngjøre disse arrangementene på en enkel måte og samtidig få en påmelding der det er nødvendig (for å reservere bord), så har vi brukt “WhatsApp” med brukergruppe “UVB NJ sosialt” som primærsamband. Kontaktperson er Stein Flom-Jacobsen.