Om oss

NORSK UBÅTFORENING (NUF)

Norwegian Submariners Association (NSA)
Org. nr. 915 421 024

NUF er en aktiv landsdekkende faglig organisasjon som ble stiftet 17 oktober 1998. Foranledningen var å bidra til MMU Utsteins bevarelse.

På Generalmønstring 22. okt 2015 ble det besluttet at foreningens navn endres fra Venneforeningen for Marinemuseets Undervannsbåt (MMU )Utstein til ”Norsk Ubåtforening” .

For detaljer; se NUFs vedtekter.

Formål

NUF skal skape et faglig forum, fremme samhold blant medlemmene og arbeide for å ivareta UVB-våpenets sosiale og historiske tradisjoner.

Oppgaver

NUF skal oppdatere og gi kunnskap om utvikling innen ubåtsektoren, og bidra til at Marinemuseets MMU Utstein, ivaretas ved aktiv deltakelse i vedlikeholdsarbeidet av båten, og gjennom medlemssamlinger gi relevant informasjon om utviklingen innen ubåtsektoren. For å holde seg oppdatert på utviklingen innen ubåtsektoren, skal man samarbeide med UVBT, Marinemuseet, Foreningen Periskopet og relevante foreninger der det er formålstjenlig i inn og utland.

Medlemskontingent

  • Kontingenten fastsettes på den årlige generalmønstring. Det er lik kontingent for alle medlemmer.
    Ingen medlemmer hefter for utgifter utover den fastsatte kontingent.
  • Årlig medlemskontingent vil bli fakturert medlemmene.
  • Medlem som ikke betaler kontingent etter purring, blir avmønstret.

Generalmønstring (Årsmøte)

  • Foreningens høyeste myndighet er det årlige Årsmøtet, kalt Generalmønstringen (GM).

Ekstraordinær GM

Ekstraordinær GM kan sammenkalles av Skipsrådet, eller når minst ¼ av medlemmene forlanger det.

Skipsrådet (Styret).

  • Norsk Ubåtforening ledes av et Skipsråd som velges på Generalmønstringen i henhold til vedtektene.

    SKIPSRÅDSMEDLEMMER pr. 10 august 2023:
FunksjonNavn
SkipssjefJørgen Berggrav
Nestkommanderende/KassererHans Jacob Kleppan
MaskinmesterRolf Norgren
IntendantBernt Lasse Lie
MedlemHåkon Tronstad
MedlemIsak Johan Ebeltoft
MedlemPer Frekhaug
MedlemOla Molvær
MedlemReidar Kvale Joki
MedlemIngvill Ringen
MedlemArild Persson
Representant MarinemuseetTorgeir NilsenÆresmedlemmer

Se vedtekter.

Regioner

For detaljer; se Regioner.

Jørgen Berggrav

Skipssjef