Oppdater timeteller

På denne siden skriver du inn timeteller verdi og dato når du leser av timetelleren. Verdien vil bli satt inn i hovedprogrammet som vil beregne neste forfallsdato for Arbeidsordren og overføre dataene til nettsiden Vedlikehold.

Apply Online

Les av timeteller
Benytt kalender som vises når du klikker i feltet
Benytt kalender som vises når du klikker i feltet.

Fields with (*) are compulsory.