Oppdatering Arrangementer


Oppdatering av arrangementer skjer i 2 trinn. Start oppdatering med knappen Start Trinn 1. Det er lettest å gjøre dette i riktig sekvens for Trinn 2 skal lenkes til Trinn 1 .

  • 1. Skrive arrangement detaljer med innsetting av relaterte bilder
  • 2. Legge til ny overskrift på overskriftside som blir lenket til trinn 1. Den nye overskriften for Arrangementer skal legges øverst på siden.

Når Trinn 1 er ferdig, publiseres denne og du returnerer til denne side for å utføre Trinn 2 gjennom aktivering av knappen Start Trinn 2.

Dersom du er nybegynner kan det være fornuftig skrive ut hjelpefilene til papir eller elektronisk (PDF) ved å aktivere knappene Hjelp Trinn 1 og Hjelp Trinn 2.