Oppdatering av Arbeidsordrer

  1. Etter vedlikehold av MMU Utstein skal jobber meldes ut av Vedlikehold systemet. Dette utføres online av vedlikeholds ansvarlig gjennom Vedlikehold siden på nettstedet til NUF.
  2. Når dette er utført må dataene overføres til Hovedprogrammet som er en Access Database. Dataene blir hentet ut fra WP kontrollrom listen som vist under og man velger knappen Last ned CSV for denne Listen.

3.Eksporten legger seg automatisk til folderen Nedlastninger på PC-en og kan hentes derfra når man overfører det til et Excel ark. Dataene for Historikk (AO, Historie dato, Historie og Rapport av) føres manuelt inn til Hovedprogrammet gjennom utmeldingsprosedyren der.

4. Når alle utmeldinger er registrert i Hovedprogrammet slettes de arbeidsordrer som er utmeldt online (se bildet i toppen).

5. forkant av neste patrulje hvor det forventes utmelding av nye Arbeidsordrer, må nye forfalte Arbeidsordrer overføres til Vedlikeholds programmet på websiden vår.

Dette gjøres ved uthenting av Forfalte Arbeidsordrer fra Hovedprogrammet.

6. Sett opp dato periode i filteret og motta gyldig forfallsliste. Eksporter listen til Excel.

7. Gå tilbake til WP kontrollrom (se bildet i toppen) og velg Importer CSV-fil fra sidemenyen og motta følgende skjermbilde.

8. Eksporter importeringsformat ved å trykke på knappen Hent tom CSV-fil . Formatet blir eksportert til folderen Nedlastninger på PC-en din. Importer formatet til et Excel ark og kopier inn gyldige kolonner fra Excel-arket du eksporterte til fra Hovedprogrammet i punkt 6. og lagre denne som CSV fil.

9. Importer CSV filen i punkt 8 til WP kontrollrom gjennom funksjonen som vist på bildet under.

10. Dersom det blir noen problemer med importen kan den gjøres manuelt gjennom menyvalget på venstresiden Legg til deltagere. Da denne applikasjonen er primært ment for en deltager database, mens vi har benyttet den som en Arbeidsordre database, så se bort fra spesifiseringen som er gitt. Den lar seg ikke fjernes. (Se bilde under).

Når operasjonen over ( punkt 1-10) er ferdig, sjekkes resultatet via nettstedet vårt.