Oppdatering av Nyhet

Oppdatering av nyheter skjer i 2 trinn. Start oppdatering med knappen Start Trinn 1. Det er lettest og gjøre dette i riktig sekvens for Trinn 2 skal lenkes til Trinn 1 .

  • 1. Skrive nyheten med innsetting av relaterte bilder
  • 2. Legge til ny overskrift på overskriftsiden som blir lenket til trinn 1. Den nye overskriften skal legges øverst på overskriftsiden med sideskille og vil alltid bli Side 1 i nyhets-oversikten.

Når Trinn 1 er ferdig, publiseres den og du returnerer til denne side for å utføre Trinn 2 gjennom aktivering av knappen Start Trinn 2.

Dersom du er nybegynner kan det være fornuftig skrive ut hjelpefilene til papir eller elektronisk (PDF) ved å aktivere knappene Hjelp Trinn 1 og Hjelp Trinn 2.