OPTISKE SENSORER

Periskoper Optroniske master

Undervannsbåter har som regel alltid hatt en mulighet for å kjøre ut en mast for å kunne se hva som er på overflaten. Siden de enkle periskopene på Kobben klassen har det skjedd en stor utvikling. Det er kommet til nye sensorer og radio/GPS antenner integrert i periskopene. Optisk kanal som i tradisjonelle periskoper kan kombineres med forskjellige typer kamera, eller det kan være systemer med bare kamera som ikke behøver å gå gjennom trykkfast skrog. Det siste gjør at «sentralen» eller operasjonsrom ikke behøver å være plassert rett under tårnet. Det gjør også at en ikke er avhengig av å holde det mørkt for å ha nattsyn, men kan operere med normal belysning i operasjonsrommet.

Optisk kanal, tradisjonelt periskop, her er det både rent mekaniske med manuell styring av både side og elevasjon (som på Kobben klassen) og de med elektrisk styring og eventuelt stabilisering. Fordelen med de mekaniske er stor pålitelighet, men de gir mindre brukervennlighet og ytelse. Stabilisering gjør det enklere å gjøre gode observasjoner.

Alle kamera kan ha kontinuerlig variabel eller faste trinn av forstørrelse.

Farge kamera gir gode bilder så lenge lysforholdene tillater,

IR (Infra rødt) kamera, gir bilder ut fra varmestråling fra objekter og gir bilde også om natten.

SWIR (short wave infra rødt) kamera gir bedre bilder i tåke og dis

Laser avstandsmåler, gir nøyaktig avstand til objekter, kan detekteres av laservarsler.

Radio antenner, gir mulighet for oppdatering av posisjon og sende motta med bare optisk sensor ute.

Det er laget sensorhoder med flere kamera som dekker hver sin sektor, slik at en kan se 360 grader uten å dreie masten, bildet blir presentert på skjerm med hele horisonten på en linje, som på en del av sonarskjermene (som på korrelator på Kobbenklassen)

Linker til brosjyrer:

Maritime Optronics Systems

NAVAL SOLUTIONS

Nye optiske løsninger