Påmelding til arrangementer

Fra denne siden kan du aktivere kontrollpanelet til å lage nye påmeldingsskjemaer for nye arrangementer. Applikasjonen som benyttes her sender inn dataene fra påmeldingsskjemaet til ansvarlige sin e-mail adresse samtid som den sender bekreftelse på at påmeldingen er registrert, og med nødvendig tilleggsinformasjon på e-mail til søkeren.

Ved å aktivere “Ny/Rediger Påmeldingsskjema” knappen kommer du inn til kontrollpanelet sin QSM applikasjon og kan lage ny eller redigere et påmeldingsskjema. Fra “Hjelp” knappen mottar du en hjelpeprosedyre om hvordan du programmerer denne applikasjonen.