Plan for kommende periode

 1. Plan for kommende periode
  6.1 Bidra til å bevare MMU Utstein
  • To ordinære vedlikeholdspatruljer
  • Tre til fire sporadiske vedlikeholdsdugnader
  6.2 Fremme samhold blant medlemmene
  • Fire aktuelle foredrag
  • Messeaften
  • Generalmønstring og årsmøte i Horten primo september 2023.
  6.3 Ivareta ubåttjenestens historiske og sosiale tradisjoner
  • Gjøre MMU Utstein mer levende for formidling av ubåttjeneste under den Kalde Krigen.
  • Samarbeid med KNM Narvik i forbindelse med organiserte aktiviteter
  • Jul på Karljohansvern
  • Fortsette arbeidet med å motivere medlemmene til aktiv deltagelse, og bestrebe en større bredde i fartøysmannskapet som presenteres. Medlemmenes engasjement i så måte er ønskelig og nødvendig.
  6.4 Arbeide for å fremme ubåttjenestens tarv og utvikling
  • Markere MMU Utstein 25 på KJV (i forbindelse med GM, UVB til Horten, etc, egen komité og styringsgruppe)
  6.5 Positiv omtale i media
  • Gjengangeren, Forsvarets Forum, Pro Patria etc.
  • Kronikk i dagspressen
  • Norge Rundt
  6.6 Annet
  • Fortsette å tilby mentorering til elever ved Sjøkrigsskolen
  • Fortsette sonderingene for å tilby aktiviteter til NAV-klienter
  6.7 Skipsrådets forslag til votering
  Skipsrådet foreslår at overnevnte plan legges til grunn for det videre arbeid.
 2. Kontingent
  7.1 Skipsrådets forslag:
  Skipsrådet foreslår at kontingenten for 2023 skal være kr. 250.
  7.2 Votering: