Prosjekt 212 CD Erfaringsoverføring

Kjære medlem, Skipsrådet har ved ulike anledninger vært i kontakt med ledelsen i Prosjekt 212CD.

I forkant av Årsmøtet 2. september i Kommandantboligen Bergenhus festning vil Prosjektet gi oss en orientering. Møtet starter kl 17:30 og varer frem til Årsmøtet starter 18:30. Deltagere fra Prosjektet vil selvsagt bli invitert til å delta i den sosiale delen av Årsmøtet hvor det blir anledning til å stille spørsmål.

Videre har Prosjektet så vidt begynt å benytte seg av NUF websiden. De ønsker også å gi oss regelmessige oppdateringer og utlyse stillinger via websiden.

Prosjektet har gitt uttrykk for at de vil forsøke å dra nytte av NUF medlemmenes erfaringer som kan nyttiggjøres i dagens prosjektportefølje. Det er Skipsrådet veldig fornøyde med. Under samtaler med Prosjektet har Skipsrådet vektlagt Prosjektets behov – vi har ikke til hensikt å fortelle Prosjektet «hvor «godt allting var før i tiden»

Fra Prosjektets side blir det foreslått at NUF – NUF medlemmer fremmer forslag til foredrag / presentasjoner som adresserer eksempelvis erfaringer fra Test og Verifikasjons aktiviteter relatert til Kobben og Ula prosjektene og tilhørende anbefalinger.

De av dere som er interesserte i å dele erfaringer med Prosjektet melder tilbake til undertegnende.

I første omgang melder du:

  • Ditt fulle navn
  • Tema / erfaringer og eventuelle problemstillinger du vil dele med Prosjektet
  • Når en evt presentasjon kan ferdigstilles

Før en eventuell presentasjon til Prosjektet ønsker Skipsrådet en gjennomgang

Er dette noe for deg så melder du tilbake til undertegnende med email adresse; hans.kleppan@sfjbb.net

Mvh

Hans J. Kleppan

NK / 924 874 95