Evaluering av ledelse

Velkommen til Evaluering av ledelse 

Begrunn svaret ditt i tekstboksen under valget av svar.

Navn
Stilling i Organisasjonen
Email
1. Lytte til henvendelser

2. Kommunisere skriftlig via digitale plattformer og besvarelsetid

3. Bruk av digitale programmer til tjenestebruk

4. Vurdering av prosjekter som kommer opp

5. Organisering av prosjekter som kommer opp

6. Møteledelse og tale i forsamlinger