Påmelding til minnemarkering for UREDD

PÅMELDIGSSKJEMA:

Fyll inn din e-mail adresse og ditt navn i feltene under (påkrevet):

Email
Fyll inn ditt fulle navn i tekstfeltet under:

Jeg ønsker å delta på foredraget om AIR INDIPENDANT PROPULSION (AIP)

Ingen deltager avgift og åpent for alle interesserte.

Jeg ønsker bespisning på Sjømilitære Samfund SMS

Bespisningen skjer på egen regning.

Eventuelle kommentarer: