Påmeldings test

Arrangementet varer over 2 dager i tiden 27 og 28 august 2022.

Cover charge for hver dag er Kr. 350,- som innbetales til bankkonto:12345678

Fyll inn din e-mail adresse og ditt navn i feltene under:

Email
Fyll inn ditt fulle navn i tekstfeltet under:

Jeg ønsker du å delta på arrangementet lørdag

Jeg ønsker å delta på arrangementet på søndag

Hvilken dato ønsker du å delta?

Eventuelle kommentarer: