SONAR-TELE QUIZ

Velkommen til SONAR-TELE QUIZ

1. Er dette en Aktiv eller Passiv Sonar?

2. Hva benyttes Korrelatoren til på denne sonaren?
3. Hva heter denne radiomottageren?

4. Hvilket nummer har Ekkoloddet?


Skriv inn nummeret i tekstboksen under.
Hvilket utstyr har Sonar/Tele ansvaret for her?Merk av de aktuelle enhetene!