Referat fra Jan Ove Skorpen sitt foredrag

Ubåtprosjektet 212CD :

Foredraget inneholdt en del opplysninger som er unntatt offentligheten. Dette er ikke inkludert i dette referatet.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Tyskland og Norge og består av så langt 6 båter hvorav 2 skal inngå i den tyske marinen mens 4 skal til Norge. Båtene er designet på basis av 212A som i dag er i tjeneste og benyttes til forskjellige testformål.

Sentrale kravelementer til fartøyet er:

  • skjulthet
  • troverdig slagkraft
  • sensorer
  • fasilitering for spesialstyrker

Det opprinnelige fokus var å definere et produkt innenfor akseptable økonomiske rammer til å kunne få prosjektet politisk vedtatt. Samarbeid med andre nasjoner var derfor sentralt, og man var innstilt på å måtte gjøre kompromisser. For tiden er det kun Tyskland som deltar sammen med Norge, men det kan muligens komme inn andre nasjoner senere.

Fartøyer vil få et deplasement på ca. 2500 m3 og en lengde på ca. 73 meter. Våpenkapasitet vil bli torpedo og lette missiler. I utgangspunktet er det planlagt med blybatterier, men det forberedes for litiumbatterier slik at dette kan bli installert når sikkerheten er dokumentert god nok.

Det legges stor vekt på at det skal være en god overgang fra Ula-klassen til 212CD. Dette er viktig blant annet for kompetanseaspektet.

Det etableres en vedlikeholdsbase for båtene på Haakonsvern (HOS). UVB bunkeren i Laksevåg vil bli utfaset når Ula-klassen utfases. Det er forutsatt at også de tyske båtene skal foreta vedlikehold ved den nye vedlikeholdsbasen på HOS.

Kontrakt for prosjektet ble signert 8. juli i år og et felles prosjektkontor er etablert i Kiel. Planene forutsetter oppstart av produksjon i 2023 med levering av første båt, som skal til Norge, i 2029. Siste båt vil være fullført i 2035.

Ubåtsamarbeidet vil ha en total varighet på over 40 år og omfatter områder som:

  • ubåtprosjektet inkludert vedlikehold
  • missiler
  • marine til marine; samarbeid om øvelser, personellutveksling og annet
  • forskning og utvikling
  • industrielt samarbeid
  • muligheter for utvidelse til flere områder