Registreringstest

1. Når fylte Sjøforsvaret 200 år?

2. Norge fikk av danskekongen tillatelse til å etablere egen hær i 1628. Hvorfor ville han ikke akseptere en egen norsk marine?

3. Sjøforsvaret besto tidligere av Marinen og Kystartilleriet (som ble nedlagt i 2007). Når ble Kystartilleriet overført fra Hæren til det nye Sjøforsvaret?

4. Når besluttet Stortinget at det skulle anskaffes ubåter til Norge?

5. Hvilken tidligere norsk ubåt står i dag på stranden i Kiel som et krigsminnesmerke?


6. Når ble Kystvakten opprettet som en egen enhet, organisasjonsmessig underlagt Sjøforsvaret?

7. Hvilken av Ula-klassen ble satt sist i tjeneste?


8. Det var offiserer i undervannsbåtvåpenet som tok initiativet til anskaffelse av det første flyet i Norge, og som skulle bli starten på Marinens Flyvevesen. Hva het flyet som ble anskaffet?


9. Når ble marinemuseet opprettet?


10. Hvem har skrevet boka Rottejegeren?

11. Hva var «the Fruit machine»?


12. Hvilke fire amerikanske presidenter har ansiktene hugget inn i Mount Rushmore?


13. Når var Per Borten statsminister?


14. Hvem var Amelia Earhart?

15. Hva fikk Jacob German som verdens første i New York i 1899?

16. Hva er ulovlig å gjøre i Israel på en lørdag?

17. Hvorfor slettet Japan 243 840 meter med film fra USA?

18. Hvilken elv er den lengste i verden?

19. Hvor mange tidssoner er det i Russland?

20. Hva er nasjonaldyret i Australia?