Regnskap

Fra denne siden kan du hente ut regnskap på transaksjoner som er gjort hos Norsk Ubåtforening. Programmet er en gratis utgave og er noe begrenset m.h.t. rapporter.

Men som alltid er det muligheter å dra ut posteringer som ligger i tabell form til Excel på din lokale PC. Dette står nærmere beskrevet i hjelpeprosedyren som nåes via knappen Hjelp under.

Tilgang til alle regnskapsrapporter som er tilgjengelig fra NUF finner du ved å trykke på knappen Regnskapsarkiv.

Det kan være fornuftig å skrive ut hjelpeprosedyren i forkant å ha den tilgjengelig enten på papir eller elektronisk dersom du er nybegynner i programmet.