Retningslinjer for personell som er guider ombord MMU Utstein

Personell som kan ta på seg oppgaven som guider ombord MMU Utstein skal i utgangspunktet ha tjenestegjort ombord på Kobben-klassen, gjort tjeneste ombord i annet klasse ubåt eller i undervannsbåttjenesten. Oppgaven som guide gjøres som en tjeneste for Marinemuseet og er underlagt bestemmelser og retningslinjer gitt av dette.

Dersom en ikke har tjenestegjort ombord i en Kobben-klasse ubåt, skal vedkommende ha hatt en runde ombord med en som har hatt slik tjeneste før guiding er aktuelt.

Hensikten med å ha denne type ressurser som guide ombord, er å gjøre opplevelsen for de besøkende mer relevant og levende. Guidene har som oppgave å formidle:

  • hvordan tjenesten ombord var
  • hvordan en undervannsbåt fungerer
  • hva slags utstyr som finnes ombord og hvordan det ble betjent
  • hensikten med og viktigheten av undervannsbåter som en del av det militære forsvaret

Påmelding til guide-tjeneste skjer gjennom NUFs hjemmesider. Ved ankomst MMU Utstein henvender guidene seg i skranken i Marinemuseet (MMU) for registrering. Tilsvarende henvender guidene seg der ved avsluttet guiding slik at museet kan sørge for avlåsing av ubåten.

Erfaring har vist at det til tider kan være svært mange personer ombord. Dette kan innebære en sikkerhetsrisiko dersom noen skulle få illebefinnende eller annet uønsket skulle skje slik at båten må evakueres raskt. Guidene bør derfor påse at det ikke er mer en ca. 20 personer ombord som et maksimum. Dette gjør også at opplevelsen for de besøkende blir bedre.

Som guide ombord bør det også påpekes dersom noen håndterer utstyr ombord på en brutal eller voldsom måte, for eksempel ved hardhendt rorbruk. Dette kan over tid medføre unødvendig slitasje på materiellet.

Det er montert nødbelysning ombord i tilfelle strømbrudd. Dersom dette tennes og at strømmen ombord har gått, skal båten evakueres. Guidene bør bære utstyrt med lommelykt når de er i tjeneste. Slike får utlånt i resepsjonen på MMU.