Rettelser

Dette er siden å aktivere rettelser på nettsidene. Sjekk overskriften på den siden du ønsker å rette for når du aktiverer Program rettelser knappen får du full tilgang på alle sidene som er programmert inn på nettstedet til NUF .

Sidene er sortert alfabetisk. Avhengig av hva du skal rette på siden vil nok det vanligste være skrivefeil eller skriveoppsett. Dette editeres som i en vanlig skrift editor. Skal du gjøre andre rettelser på siden bør du anvende Konfig./Oppdater knappen på Administrator-siden.

Ved å aktivere Hjelp knappen mottar du en hjelpebeskrivelse for denne operasjonen.