Sjømilitære Samfunn

Norsk Ubåtforening representert i Sjømilitære Samfunds Gruppe for Maritim Strategi (MARSTRAT)

Skipsrådet kan meddele at pensjonert Kommandør Aslak Heen har takket ja til å tre inn i Sjømilitære Samfunds Gruppe for Maritim Strategi (MARSTRAT). Her vil han representere Norsk Ubåtforening.

MARSTRAT er en faggruppe for Maritim Strategi etablert av Sjømilitære Samfund i 2005. MARSTRAT har følgende formål:

  • Faggruppen skal arbeide med å øke forståelsen for at Kyststaten, sjøfarts-, fiskeri- og oljenasjonen Norge har store maritime interesser i nære så vel som fjerne farvann.
  • Faggruppen skal arbeide for økt innsikt i den vitale rollen Forsvaret og spesielt Sjøforsvaret har når våre maritime interesser skal ivaretas og beskyttes.
  • Faggruppen skal spesielt bearbeide langsiktige perspektiver.

Aslak har en lang og solid bakgrunn fra Sjøforsvaret. Spesielt bør nevnes Sjef Undervannsbåtvåpenet, Nestkommanderende Marinen og Sjef Teknisk avd Sjøforsvarsstaben.

Vi har klokketro på at Aslak vil representere Norsk Ubåtforening på en profesjonell måte og ønsker han lykke til.