Skipssjefens julehilsen 2023

Kjære ubåtvenner

Norsk Ubåtforening har tre formål, nemlig å arbeide for å fremme ubåttjenestens tarv og utvikling, ivareta ubåttjenestens historiske og sosiale tradisjoner og fremme samhold blant medlemmene. Slik jeg ser det, har 2023 vist at disse områdene henger sammen og at de forsterker hverandre. Når vi har vedlikeholdspatruljer, bidrar vi til å bevare vår historiske arv, og samtidig har vi det hyggelig når vi jobber sammen, og under messeaftener som ofte arrangeres i kjølvannet av dugnadsarbeidet. Aktuelle foredrag bidrar til å holde kompetansen ved like, og når vi er vertskap ombord på Utstein for besøkende, formidler vi historie og forsvarsvilje, samtidig som vi kan fremsnakke ubåtenes betydning for å styrke norsk forsvarsevne.

NUF har i løpet av året vokst og har nå 384 medlemmer. Medlemmene er bosatt over hele landet, og Skipsrådet gjennomfører derfor sine møter digitalt. Også i komitéene er det god aktivitet, og Slappen har hatt god omsetning. Takk til alle som har bidratt!

Både i Bergen og på Østlandet har det vært en rekke arrangementer. I Bergen er det god kontakt med Ubåttjenesten og Periskopet.  I Horten har vi et veldig godt samarbeid med Marinemuseet, som også stiller lokaler til disposisjon for foredrag og sosiale arrangementer.

Året som ligger foran oss, vil være et travelt år for NUF. Vi vil fortsette med dugnader, foredrag og sosiale arrangementer, og vi vil fortsette å være vertskap på MMU Utstein, og vi vil jobbe videre med maling av båten. Generalmønstringen i Bergen i september blir et høydepunkt.

Men, når nå julen står for døren, håper jeg alle får mulighet til å være med familie og venner og «innta ladeposter» og lade opp sitt eget batteri for ny innsats.

Jeg takker dere alle for det dere gjør for foreningen og for ubåttjenesten, og ønsker dere en gledelig jul og et riktig godt nytt år!