Søknad om medlemskap i NUF

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I NORSK UBÅTFORENING

Fyll inn relevant informasjon om deg selv.  Alle feltene er påkrevet utfylt.

Din e-mail adresse:
Fullt navn:

Fødselsdato:

Vei/gate adresse:

Postnummer og poststed:

Mobiltelefon nummer:

Beskriv din relasjon til Ubåtvåpenet: