Søknader for medlemskap

Her kommer alle søknader fra både nye NUF medlemmer og fra NUF medlemmer som søker seg medlemskap i ISA GB. Når det kommer inn en søknad blir den varslet på NUF-mailen.

Ved å trykke på Søknadprogram knappen kommer du rett inn i søknadslisten. Her kan søknaden skrives ut for eventuell videresendelse til annen ansvarlig person, eller aksepteres direkte fra listen.

Ved aktivering av Hjelp knappen mottar du en kort prosedyrebeskrivelse med tekst og bilder.

Dersom du er nybegynner i programmet kan det være fornuftig og ta en utskrift av hjelpefilen enten på papir eller elektronisk (PDF).