SONAR-TELE QUIZ

Velkommen til SONAR-TELE QUIZ

1. Er dette en Aktiv eller Passiv Sonar?


2. Hva benyttes Korrelatoren til på denne sonaren?
3. Hva heter denne radiomottageren?


4. Hvilket nummer har Ekkoloddet?Skriv inn nummeret i tekstboksen under.

Hvilket utstyr har Sonar/Tele ansvaret for her?
Merk av de aktuelle enhetene!