Status på Prosjekt 212 CD 2022

Referat fra foredrag om Ubåtprosjektet 212CD i forbindelse med generalmønstring i september 2022 ved Flaggkommandør Olav Andreas Dahl

Foredraget inneholdt en del opplysninger som er unntatt offentligheten. Dette er ikke inkludert i dette referatet.

Samfunnsmålene for UVB er at Norge opprettholder en kontinuerlig ubåtkapasitet i det maritime domene. Dette er igjen delt opp i fire delmål:

  • Evne til å operere skjult
  • Troverdig slagkraft
  • Overvåking og etterretning
  • Taktisk transport av spesialstyrker

I februar 2017 besluttet regjeringen at Tyskland ble valgt som strategisk samarbeidspartner for Norge innen ubåtområdet. Senere samme år signerte de to lands Forsvarsministere en intensjonsavtale (Memorandum of Understanding) som innebærer samarbeid innen flere områder, blant annet ubåt, missil, forskning & utvikling og marine til marine samarbeid. Hvert område har egne bilaterale programavtaler, hvorpå avtalen om ubåtsamarbeid ble signert av Direktør FMA og Direktør BAAINBw under en seremoni på Haakonsvern 2018.

Oppdraget om å anskaffe 6 ubåter, hvorav 4 til Norge og 2 til Tyskland,  er et bilateralt samarbeidsprosjekt mellom norsk og tysk anskaffelsesorganisasjon, FMA og BAAINBw.FMA og BAAINBw har ett felles prosjektteam som går under betegnelsen Joint Program Office (JPO) som har prosjektkontorer på Haakonsvern, Kiel og Lahnstein. Leder for JPO rapporterer til norsk og tysk prosjektleder, og pr. tid er JPO Manager tysk og Deputy Manager Technical og Deputy Manager Management norske. Ledelse av JPO vil rullere mellom FMA og BAAINBw. FMA og BAAINBw inngikk kontrakt med det tyske verftet thyssenkrupp Marine Systems (tkMS) 8.juli 2021. Etter planen skal første båt leveres i 2029.

Ubåtene er designet på basis av 212A som i dag er i tjeneste i den tyske Marinen. Betegnelsen på de nye ubåtene er 212CD (Common design). Målsetningen har vært at vi burde hatt minst 6 ubåter levert til den norske marinen for å opprettholde en operativ størrelse på 1:3.

Det bygges ny vedlikeholdsfasilitet for 212CD på Haakonsvern der også vedlikeholdet av de tyske båtene skal gjennomføres.

Foredragsholderen orienterte om tekniske løsninger som fortsatt er uavklart og kom med interessante synspunkter i så henseende. Han brukte også tid på å beskrive kulturelle utfordringer i JPO og hvordan disse håndteres, noe som gjorde at foredraget ble langt mer interessant enn vi kanskje kunne forvente.