Ubåtstasjonen på Teie 100 år

Velkommen til vårt første slide show på vår Webside. Dette slide showet omhandler foredraget som Orlogskaptein Tom Engeberg holdt på Teie Ubåtstasjon i forbindelse med deres 100 års jubileum og NUF sin Generalmønstring september 2018.

En del av dette materialet er gjenbruk av foredraget Hans Christian Kjelstrup laget ifm UVB Våpenets 100 års jubileum.

Benytt pilene i midtre ytterkant av bildet, som du ser når du legger kursor inne på bildet, for å bla frem og tilbake. Har du touch display kan du bare dra fingeren over til neste bilde.

Teie Ubåtstasjon 100 år

Bilde 1
Bilde 2
Bilde 3
Bilde 4
Bilde 5
Bilde 6
Bilde 7
Bilde 8
Bilde 9
Bilde 10
Bilde 11
Bilde 12
Bilde 13
Bilde 14
Bilde 15
Bilde16
Bilde 17
Bilde 18
Bilde 19
Bilde 20
Bilde 21
Bilde 22
Bilde 23
Bilde 24
Bilde 25
Bilde 26
Bilde 27
Bilde 28
Bilde 28a
Bilde 29
Bilde 30
Bilde 31
Bilde 32
Bilde 33
Bilde 34
Bilde 35
Bilde 36
Bilde 37
Bilde 38
Bilde 39
Bilde 40
Bilde 41
Bilde 42
Bilde 43
Bilde 44
Bilde 45
Bilde 46
Bilde 47
Bilde 48
Bilde 49
Bilde 50
Bilde 53
Bilde 51
Bilde 52
Bilde 54
Bilde 55
Bilde 56
Bilde 57
Bilde 58a
Bilde 58b
Bilde 59
Bilde 60
Bilde 61a
Bilde 61b
Bilde 62
Bilde 63
Bilde 64a
Bilde 64b
Bilde 65
Bilde 66
Bilde 67
Bilde 68
Bilde 69
Bilde 70
Bilde 71