VEDLIKEHOLD

FORFALTE ARBEIDSORDRER:

Velg ut Arbeidsordren du ønsker å melde ut (skrive historie på) ved å trykke på Arbeidsordre Nummer linken som bringer deg til Arbeidsordre dataene loddrett. Derfra melder du ut Arbeidsordren.

Arbeidsordre nummerForfallJobb tittelJobb beskrivelseOppdrag beskrivelseFrekvensFrekvens periodeTeller verdiAnsvarKomponent nummerKomponent navnHistorie datoHistorie tekstRapportert av
20210024 4. mai 2021 Reparasjon av flaggstangholder Reperasjon av flaggstangholder i tårnet 0 N/A 0 Navigasjon 281.05 Tårn
20210023 3. mai 2021 Blokker for dueskitt i ubåttårnet Stenging av Duelatrine i ubåt tårn. Få lagt en tett plate over tårnet og eventuelt en hønsenetting innenfra på åpningene mellom tårn og Casing. 0 N/A 0 Maskin 281.05 Tårn
20210015 8. mars 2020 Lys i mellomtårn Sjekke om lys i mellomtårn, eventuellt nytt installeres. 0 N/A 0 Elektro 281.05 Tårn
19000045 13. desember 2019 Installasjon av nødlysanlegg Installasjon av Nødbelysning bør planlegges snarest. 0 N/A 0 Elektro 86 ELEKTRISK FORSYNING
19000044 11. desember 2019 Oppgradering av Radiostasjon Radiostasjonen oppdateres med sender/mottager som var om bord i Kobbenklassen. Mener utstyret skal finnes i magasinet på MMU. N/A 0 Tele/Sonar 281.07 Radiorom
19000043 11. desember 2019 Skilting av rom/systemer om bord i UTSTEIN Sett opp forslag til tekster for skilting av områder om bord i UTSTEIN som leveres MMU for bearbeiding og senere opphenging om bord. N/A 0 MMU 1 MMU UTSTEIN
19000042 19. november 2019 Forbedring av lys over Torpedo Regnemaskin Det kreves bedre lys over Torpedo Regnemaskin. Alternativt montere en ny kontakt fra Rødlys lampe hvor man kan terminere en Led arbeidslampe. N/A 0 Elektro 281.03 Sentral
19000040 19. november 2019 Mangler håndtak på Mastekontrolltavle Håndtak mangler på mastekontroll tavle. Må erstattes. 0 N/A 0 Navigasjon 10.02 Mastekontrolltavle
19000031 6. mars 2020 PUSS2-Pusse UTSTEIN messingskildt Pusse UTSTEIN navneskilt og informasjonsskilt på utsiden av båten. 11 Mnd(er) 0 Navigasjon 2 SKROG/INNREDNING
19000031 6. mars 2020 PUSS2-Pusse UTSTEIN messingskilt 11 Mnd(er) 0 Navigasjon 2 SKROG/INNREDNING
19000030 6. mars 2020 PUSS1-Messingpuss Puss alle iøynefallende messing enheter som Pengegavehylse, Skipsklokke, Rorstander etc. 11 Mnd(er) 0 Intendant 2 SKROG/INNREDNING
19000029 6. mars 2020 RENG8 - Rydding på utsiden av MMU Utstein Fjerning av mose og ugress rundt båten, raking og eventuelt påfylling av grus. 11 Mnd(er) 0 Dugnad1 20 SKROG
19000028 6. mars 2020 TORP4 - Smøre/move låseringer dører torpedorør Smøre/move låseringer dører torpedorør 11 Mnd(er) 0 Torpedo Mine 473.03 Torpedorør 1-8
19000027 6. mars 2020 TORP6 - Move opp ventiler generellt 11 Mnd(er) 0 Torpedo Mine 473 TORPEDO PLANT
19000026 6. mars 2020 RENG6 - Rengjøring Radiorom 11 Mnd(er) 0 Tele/Sonar 281.07 Radiorom
19000025 6. mars 2020 RENG4 - Rengjøring av E-dørk 11 Mnd(er) 0 Elektro 281.06 E-dørk
19000024 6. mars 2020 ELEK5 - Sjekk av elektrisk utstyr i sentral Belyste enheter sjekkes at lyset fungerer 11 Mnd(er) 0 Elektro 281.03 Sentral
19000021 6. mars 2020 INVE2 - Rydding på banjer Opprydding i skap skifte en del låser i dører slik at skapene kan benyttes. 11 Mnd(er) 0 Navigasjon 281.01 Banjer/messer
19000020 6. mars 2020 RENG10-Rengjøring trappeinngang, skrog rundt. Inngang/trapp/skrog spyles/høytrykkspyles 11 Mnd(er) 0 Navigasjon 27 MATERIALBESKYTTELSE UTVENDIG
19000018 6. mars 2020 TORP5 - Pusse rørflenser på rør som har rustet Pusse og male opp med gråmaling i akterkant av innvendig torpedorør etter behov 11 Mnd(er) 0 Torpedo Mine 473.03 Torpedorør 5-6-7 og 8
19000015 6. mars 2020 NVE6 - Generell opprydding/rengjøring av bysse 11 Mnd(er) 0 Intendant 281.02 Bysse
19000014 6. mars 2020 ELEK6 - Vedlikehold Lager i aktre batteribank Oppskvær /oppbevaringskasser for gensere og caps. 11 Mnd(er) 0 Elektro 866.09 Aktre Batteri rom
19000013 6. mars 2020 INVE4 - Rydding av sjefslugar Opprydding i skap og lugar generelt 11 Mnd(er) 0 Skipsjef 281.01 Banjer/messer
19000012 6. mars 2020 INVE3 - Rydding av Offisermesse Opprydding i skap og lugar generelt 11 Mnd(er) 0 Navigasjon 281.01 Banjer/messer
19000011 6. mars 2020 RENG2 - Rengjøring og maling av sentral Rengjøring , eventuelt maling av sentral hvis nødvendig 11 Mnd(er) 0 Maskin 281.03 Sentral
19000010 6. mars 2020 RENG1 - Rengjøring av sentral bilge Rengjøring/spyling bilge hvis nødvendig. 11 Mnd(er) 0 Maskin 281.03 Sentral
19000009 6. mars 2020 TORP2 - Rengjøring av bilge i torpedorom Gjøres hvis nødvendig 11 Mnd(er) 0 Maskin 473 TORPEDO PLANT
19000008 6. mars 2020 NAV1 - Sjekk av Periskop Sjekk at periskopet har tilfredsstillende syn. Eventuelt pusslinser oppe og nede. 11 Mnd(er) 0 Navigasjon 102.01 Periskop
19000007 6. mars 2020 SKRO3 - Smøre øvre og nedre tårnluke Nye nippler må skaffes 11 Mnd(er) 0 Navigasjon 304.02 Tårn
19000006 6. mars 2020 ELEK1 - Elektrisk sjekk lanterner 11 Mnd(er) 0 Elektro 893.01 Lanterne skap
18000066 1. mars 2019 Maling av styrbord Lanternehus Da dette lanternehuset ikke ble malt på dugnad 04.09.2018, bør den males innen i fra tårnet med sort Bengalakk matt, som MMU har og som har vært benyttet tidligere på babord lanternehus. N/A 0 Navigasjon 89 ELEKTRISK FORBRUKERSSYSTEM
18000059 4. september 2020 MALE4-Maling av lanterner 60 Mnd(er) 0 Dugnad1 89 ELEKTRISK FORBRUKERSSYSTEM
18000050 1. mars 2019 RENG3 - Rengjøring/maling Avfallssluse Rengjøring/maling av dørk på utsiden av toalett. Rengjøring/maling av dørk på utsiden av toalett. 11 Mnd(er) 0 Navigasjon 582.01 Avfallsluse
18000048 1. mars 2019 RENG12-Rengjøring av celletopper forre batterirom Rengjør celletoppene skikkelig. Batteriluken var for vanskelig og åpne på vedlikeholdspatruljen 2019. 36 Mnd(er) 0 Elektro 866.08 Forre Batterirom
18000041 1. mars 2019 SKRO2-Rengjøring/Maling i mellomtårn Høytrykk spyling, eventuelt maling av innvendig mellomtårn hvis nødvendig. 11 Mnd(er) 0 Navigasjon 281.05 Tårn
18000037 1. mars 2019 Reparere håndtak på Co2 måleapparat Sjekk brytere på apparat/utstyr generelt om erstatning. 0 N/A 0 Tele/Sonar 571.02 Luftrense/fornyingsanlegg
18000012 1. mars 2018 Oppgradering av Radiorom Har vi noe samband/elektronisk utstyr på MMUs lager som kan settes om bord. Noen av benkene ser lugubre ut… N/A 0 Egen Patrulje 281.07 Radiorom
17000124 20. april 2017 Skifte av lys i Plottebord N/A 0 Elektro 476.05 Plottebord
17000098 8. februar 2017 MALE1 - Flekkmaling 11 Mnd(er) 0 Egen Patrulje 271 MALING UTVENDIG
17000097 8. februar 2017 MALE1 - Flekkmaling 11 Mnd(er) 0 Maskin 281.04 Maskinrom
17000052 8. februar 2017 Sandblåsing Manøverpult topp og ratt Skilter, ratt fjernes og det males i bunnen. 0 N/A 0 Elektro 791.01. Manøvreringspult
17000051 8. februar 2017 Dummybrytere på kokeplate Ny kurs som kan slåes av via sikring installeres før brytere settes på slik at de ikke aktiverer kokeplatene. 0 N/A 0 Egen patrulje 281.02 Bysse
16000027 8. februar 2017 MASK2 - Male trykkskrog maskinrom N/A 0 Maskin 281.04 Maskinrom
16000026 8. februar 2017 MASK1 - Rustfjerning i maskinrom 11 Mnd(er) 0 Maskin 281.04 Maskinrom