Vedlikeholdspatrulje 26. april 2023

Den 26. april 2023, var det vedlikeholdspatrulje på museumsubåten Utstein ved Karljohansvern i Horten. Som tidligere måtte tårnet vaskes ned og dette ble utført på profesjonelt vis av Torgeir Nilsen.

Det vanlige vedlikeholdet som pussing, maling og rengjøring ble utført. Noe elektroarbeid og feilsøking ble også gjennomført.

Trykk på bildene for full størrelse.

Denne gangen ble det også foretatt et nytt medlemsintervju med et flunkende nytt medlem; Gry Topnes Røneid, en av de første jentene som seilte på norsk ubåt. Intervjuet blir lagt ut senere, på nettsiden vår.

Etter endt arbeidsøkt var det presentasjon av en ny bok om senkningen av den tyske krysseren Blücher i 1940 inne på Marinemuseet.

Dagen ble avsluttet med et særdeles vellykket messearrangement om bord i ubåten Utstein, det var nesten som i gamle dager. Dagen gikk etter hvert over i en ny dag