VEDLIKHOLDSPATRULJEN PÅ UTSTEIN 12 okt. 2022

Da var årets siste vedlikeholdspatrulje (dugnad) gjennomført på MMU Utstein med totalt 19 deltagere.

Arbeidsoppdragene var plukket ut fra vedlikeholds systemet vårt og bearbeidet av Ola Halden slik at hver person fikk sitt oppdrag på et ark hvor man også skulle notere hva som var blitt gjort for at dette senere kunne føres inn som historikk i vedlikeholds systemet vårt.

Foruten rengjøring og diverse elektriske oppgaver, var mange av oppgavene å prosjektere for kommende arbeidsoppgaver som krevet oppmålinger og registrering for innkjøp av nødvendig utstyr.

Eksempelvis ble alle bordplatene demontert som skipssjefen, Jørgen Berggrav, tok med seg hjem for bearbeiding til nye bordplater. Det ble servert lunsj med brus og rundstykker i resepsjonsområdet på Marinemuseet kl. 12:00.

Det var bred enighet om at dugnaden forløp mer organisert enn tidligere dugnader.
Etter avsluttet dugnad var det foredrag av skipssjefen Jørgen Berggrav under tittelen «Stavangergutten som ble Tsarens admiral». Den tittelen satt området som skulle belyses. Det var et veldig interessant og reflekterende historisk foredrag om Russlands historie og deres maktstyring, som helt opp til våre dager ikke har endret seg mye. Foredraget ligger på 2 videoer under knappen «Arven fra tsar-riket»


Etter foredraget var det Lapskaus og forfriskninger, og noen benyttet anledningen til ytterligere sosial samvær i matrosmessen.