Video intervju med John Østby

For PC start videoen med å aktiver video-rammen eller avspillings symbol. Full skjermbilde får du ved å aktivere firkantsymbol nede til høyre på video-rammen.