Video/Telefon møter

NUF har som alle andre ellers i verden året 2020 vært preget av korona epidemien CV19. Møter og arrangementer har måtte bli avlyst eller holdt digitalt der det har vært mulig.

Vi har hovedsakelig holdt disse på plattformene til Skype og Teams som er rimelig like i operasjon . Skype har hatt lengre levetid og derav benyttet av flere enn Teams. Fullt program trenger bare å være installert på hardwaren til den som leder møtet. Mottagerne (møtedeltagerne) trenger kun email på PC eller en liten Skype/Teams App og email på Smarttelefon eller Nettbrett. Imidlertid gir det best resultat at programmet er installert komplett i begge ender.